PRO CLEAN ONE MANAGEMENT CO.,LTD


บริษัท โปร คลีน วัน แมเนจเม้นท์ จำกัด

“SERVICE TO SMILE”

“บริการสู่รอยยิ้ม”

ด้วยความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจรของ PC1 สำหรับบริการรับทำความสะอาด, บริการรับจัดหาแม่บ้านเพื่อทำความสะอาดโดยมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนของ PC1 ผ่านการอบรมในระดับอาชีพและปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานระดับสากลมีความพร้อมที่จะให้บริการด้วยกระบวนการทำงานที่ครบถ้วนและเปี่ยมประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการในทุกๆ ด้าน

ความรู้ ความสามารถ ความมีประสบการณ์จากการผ่านการอบรมและความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจรวมทั้งความรับผิดชอบในหน้าที่และความยืดหยุ่นตลอดระยะเวลาของการจ้างงานเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้อง

และหากท่านต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารของเราก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วโดยเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับงานบริการจากเราผ่านเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญของเราโดยตรงเพื่อที่เราจะได้นำเสนอรูปแบบการให้บริการได้อย่างตรงตามความต้องการของท่านได้อย่างครบถ้วน

ในปัจจุบันวิทยาการด้านสถาปัตยกรรมได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วการก่อสร้าง อาคารต่างๆนิยมใช้วัสดุที่สวยงามมีคุณค่า และราคาสูงเพราะนอกจากจะทำให้อาคาร ดูทันสมัย เหมาะสมกับรสนิยม ของคนในยุค ปัจจุบันแล้ว ยังสร้างความสง่างาม และทรง คุณค่าให้แก่อาคาร และทรัพย์สินอีก ด้วยดังนั้น การดูแลรักษาและทำความสะอาด จึงเป็นสิ่ง จำเป็นซึ่งหลายฝ่าย ได้ให้ความสำคัญ เป็นอย่าง มากเพราะนอกจากจะทำให้อาคารสะอาด สวยงามแล้วยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ วัสดุ ที่มีคุณค่าให้ยาวนานตลอดไป ภายใต้คำว่า

นโยบายคุณภาพ


ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุดที่จะ ปรับปรุงคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจและพึ่งพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญและเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงกว่าที่ลูกค้า คาดหวังพนักงานของบริษัท ฯ ทุกคนตระหนักดีว่าการบริการที่มีคุณภาพเป็น ความรับผิดชอบของเราทุกคน

01 บริการทำความสะอาดสถานที่

บริการทำความสะอาดเฉพาะด้านของเรา ครอบคลุมการทำความสะอาดทั้งในภาคอุตสาหกรรม ทำความสะอาดโรงงานและทำความสะอาดห้องครัว

ทีมงานของ PC1 ผ่านการอบรมมาอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องกรรมวิธีการทำความสะอาดอย่างเชี่ยวชาญ ตัวผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความปลอดภัย ระเบียบและข้อบังคับในแวดวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อม

PC1 ความสำคัญของกระบวนการในการผลิต ดังนั้นการทำความสะอาดในทุกๆส่วนจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้การผลิตดำเนินไปได้ตามกำหนดที่วางไว้

02 บริการทำความสะอาดหน้าต่าง

วิธีการให้บริการทำความสะอาดหน้าต่างอาคารของเรานั้นไม่ต้องให้พนักงานขึ้นบันไดไปทำความสะอาดอย่างยากลำบากอีกต่อไป

     เราให้บริการทำความสะอาดหน้าต่างทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของอาคาร บริการทำความสะอาดหน้าต่างของเรารวมถึงอุปกรณ์ภายนอกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผนังกระจก, โครงสร้างติดตั้งกระจก อลูมิเนียม หินอ่อน หินแกรนิต หรือหินทั่วไป ส่วนอาคารที่ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษก็จะทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน

     หนึ่งในนโยบายการทำงานของเราคือทีมงานต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเป็นเลิศในด้านบริการทำความสะอาดกระจกของเรา ซึ่งผลงานของเราได้รับการพิสูจน์ให้เห็นอยู่เสมอทั้งในระดับชาติ ระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร

03 บริการทำความสะอาดพรม

บริการทำความสะอาดพรมของพีซีเอสมีความล้ำหน้าเหนือวิธีทำความสะอาดแบบเดิมๆ ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยฟื้นฟูผืนพรมราคาแพงของท่านให้ดูใหม่อยู่เสมอและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น พรมและพื้นถือเป็นภาพลักษณ์ของสถานที่ ดังนั้นการรักษาพรมให้อยู่ในสภาพที่ดีจึงมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์องค์กรของท่านเป็นอย่างมาก

อุปกรณ์ทำความสะอาดพรมของเรานั้นมีคุณภาพสูง โดยมีช่างเทคนิคระดับสูงเป็นผู้ดำเนินการและตอบสนองท่านด้วยบริการดังต่อไปนี้:

โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการในแต่ละด้านของลูกค้าทำการวิเคราะห์และวางแผนอย่างละเอียดเพื่อผลงานที่ดีที่สุดจัดการวางแผนการดูแลและฟื้นฟูพรมอย่างสมบูรณ์

บริการทำความสะอาดพรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนและแห้งเร็ว เพื่อให้ท่านสามารถใช้สอยพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

04 บริการทำความสะอาดเฉพาะด้าน

บริการทำความสะอาดเฉพาะด้านของเรา ครอบคลุมการทำความสะอาดในภาคอุตสาหกรรม ทำความสะอาดปลอดเชื้อในโรงงาน และทำความสะอาดใหญ่สำหรับห้องครัว

     ทีมงานของ PC1 ผ่านการอบรมอันเข้มงวดทั้งในเรื่องกรรมวิธีการทำความสะอาดอย่างเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความปลอดภัย ระเบียบและข้อบังคับในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อม

05 บริการทำความสะอาดสำนักงาน

จุดเริ่มต้นของบริการทำความสะอาดนั้นเริ่มจากการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าสำนักงาน จนถึงปัจจุบันเราก็ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการทำความสะอาดสำนักงานและอาคารพาณิชย์ อันเป็นรากฐานทางธุรกิจและบริการชั้นเยี่ยมที่เราได้นำเสนอตลอดมา PC1 สามารถให้บริการทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับในทุกๆความต้องการของท่าน

เราทำความสะอาดและป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อโรคทางอากาศและโรคติดต่ออื่นๆ รวมถึงดูแลความสะอาดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีเพื่อป้องกันฝุ่นและปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจทำให้ตัวเครื่องร้อนและชำรุดได้ ส่วนการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กระดาษชำระ และอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยรักษาสุขลักษณะให้กับพนักงานและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี

บริการทำความสะอาดของเรานั้นมีจุดเด่นที่การจัดการในเรื่องชั่วโมงการทำงาน โดยสามารถทำงานได้อย่างไร้เสียงอึกทึก จึงไม่เป็นการรบกวนพนักงานของท่านแต่อย่างใด

 

06 การทำความสะอาดในเขตควบคุมเชื้อ

ในสถานประกอบการที่ต้องมีการรักษามาตรฐานการควบคุมเชื้อ เช่น โรงพยาบาล การบริการทำความสะอาดโดยทั่วไปนั้นไม่สามารถทำได้อย่างเพียงพอ PC1 จึงมีการบริการทำความสะอาดแบบควบคุมการติดเชื้อเพื่อสุขอนามัยขั้นสูงสุดที่ได้มาตรฐานและสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้

     ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทำความสะอาดในสถานที่ควบคุมเชื้อของเราทุกคนล้วนผ่านการอบรมการทำงานตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งสิ้น

     เราให้บริการทำความสะอาดเพื่อควบคุมเชื้อโรคด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลภายในพื้นที่ของท่านจึงสามารถทำงานตอบสนองเพื่อความต้องการได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการถอดรื้อวัสดุปูพื้นห้อง อบฆ่าเชื้อโรค ทาสีและติดตั้งวัสดุกลับเข้าไปใหม่ให้กับทุกๆ ห้องภายในหน่วยงานของท่าน

07 บริการดูแลสวน

บริการของเราคือการเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการและให้บริการอย่างเต็มมูลค่า ในเมื่อการทำสวนเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัว ดังนั้นบริการของเราจึงเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และให้บริการที่ตรงจุดที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นการจัดและตกแต่งสวนหรือการเช่ายืมต้นไม้ตกแต่งภายใน เราจะดำเนินการเพื่อความต้องการของท่านตามที่ท่านได้ตกลงไว้  เราให้ความสำคัญในการอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างทันท่วงที

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


บริการทำความสะอาด
 1. ทำความสะอาด บ้านใหม่ก่อนเข้าอยู่ บ้านเก่าเปลี่ยนเจ้าของ เตรียมเปิดสำนักงานใหม่
 2. ทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปี Big Cleaning Day
 3. ทำความสะอาด ภายหลังการก่อสร้าง ก่อนส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง
 4. ทำความสะอาดพรม ซักพรม ซักผ้าม่าน ซักผ้าบุโซฟา ซักเก้าอี้สำนักงาน พาร์ติชั่น ฟอกเบาะ ล้างพื้น ขัดพื้น
 5. เช็ดกระจก มุ้งลวด สุขภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 6. ทำความสะอาดโรงงาน ปัดหยากไย่ โครงหลังคาเหล็ก ฝ้า เพดาน ล้างพื้น ขัดพื้น เช็ดกระจก
 7. ทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่งานพิธีการต่างๆ
มาตรฐานบริการ

บริษัท โปร คลีน วัน แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดวางมาตรฐานของการดำเนินงานไว้ 5 ประการดังนี้

จัดสรรบุคลากรที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี เข้ามาปฏิบัติงาน

จัดให้มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยมีหัวหน้าดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จัดให้มีการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯ เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไข ตลอดจนการตรวจสอบ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

จัดให้มีอุปกรณ์ – เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานใช้น้ำยาเคมีที่มีคุณภาพสูงเพื่อความสะอาดที่ยาวนานกว่า

บริหารงานตามระบบคุณภาพ

ขอบเขตการให้บริการ (ขึ้นอยู่กับสถานที่ของลูกค้า)
 1. เก็บกวาดขยะทำความสะอาดเหล็กดัดมุ้ง ลวดประตูหน้าต่าง
 2. ทำความสะอาดบันได จมูกบันได
 3. เช็ดทำความสะอาดขอบบัวล่างและขอบต่างๆ
 4. ทำความสะอาดกระจกและผิวโลหะ
 5. ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่าง
 6. เก็บคราบกาวสีและเก็บรอยเปื้อนตามพื้นให้สะอาด
 7. ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นโดยเฉพาะ
 8. สเปรย์ขัดมันพื้นให้เงางาม
 9. ทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทั้งหมด(โถปัสสาวะ,อ่างล้างหน้า,กระจก,ชักโครก)
 10. เก็บขยะและรวบรวมนำไปทิ้งจุดที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 2. เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
 3. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานใหม่ในการปฏิบัติงาน
 4. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 5. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆอย่างถูกต้อง
 6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงาน โดยยึดหลักคุณภาพความปลอดภัยในการทำงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 7. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัย
 8. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 9. เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ ระบบคุณภาพในการปฏิบัติ
 10. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 11. เพื่อให้พนักงานสามารถนำระบบคุณภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
บริการคุณภาพที่ท่านจะได้รับ

บริษัท โปรคลีนวัน แมเนจเม้นท์ จำกัด เต็มใจในการมอบการบริการคุณภาพมาตรฐาน ที่เที่ยงตรงต่อเวลา ลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจได้ในบริการคุณภาพจากเราเพราะเรายึดมั่นในการบริการคุณภาพที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ และตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานด้วยความเอาใจใส่ในทุกๆ รายละเอียด เพื่อคุณอย่างแท้จริง

Inspector

ทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดย Inspector ที่เข้าไปตรวจสอบการทางานของพนักงานรวมถึงการแต่งกายการพูดจามารยาทต่างๆและรับฟังข้อเสนอแนะ จากลูกค้าเพื่อน มาปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Center Team

กรณีที่มีเหตุด่วนทางบริษัทฯจะจัดส่งทีมงานจากศูนย์บริหารเข้าไปตรวจสอบหรือปฏิบัติการให้เกิดความสะอาดทันทีเช่นกรณีมีงานเร่งด่วนมีกิจกรรมพิเศษเนื่องในที โอกาสต่างๆหรืองานขัดล้างใหญ่ประจำเป็นต้น

Service Mind

นอกจากเน้นเรื่องความสะอาดแล้วบริษัทฯ ยังปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึง “หัวใจบริการ” ดังคำขวัญ “SERVICE TO SMILE” “บริการสู่รอยยิ้ม”

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรม

พนักงานในหลักสูตรต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความชำนาญเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบสร้างทัศนคติในทางที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งระบบการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆดังนี้

ลูกค้าของเรา


ชื่อโครงการ  : มัณฑนา วงแหวน – เทพารักษ์ Manthana Wongwaen – Teparak
เจ้าของโครงการ : แลนด์แอนด์เฮ้าส์ Land & House
ที่ตั้งโครงการ : ถ.เทพารักษ์ กม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 บางพลีใหญ่ , บางพลี , สมุทรปราการ
ประเภทโครงการ : บ้านเดี่ยว 67 ไร่
จำนวนยูนิตทั้งหมด : 248 หลัง
จำนวนพนัก : จำนวนพนักงานทำความสะอาด  2 คน

ชื่อโครงการ : เดอะ รูม สุขุมวิท 64 The Room Sukhumvit 64
เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / Land & Houses
ที่ตั้งโครงการ : 58 ซอย สุขุมวิท 64 สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทโครงการ : 1 อาคาร 8 ชั้น
จำนวนยูนิตทั้งหมด : 105 ยูนิต
จำนวนพนักงาน : จำนวนพนักงานทำความสะอาด  3 คน

ชื่อโครงการ : The Seed Terre Ratchayothin (เดอะ ซี้ด เตร์เร รัชโยธิน)
เจ้าของโครงการ : พฤกษา เรียลเอสเตท
ที่ตั้งโครงการ : รัชโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเภทโครงการ :  2 อาคาร จำนวน 8 ชั้น
เนื้อที่โครงการ : 2-1-22 ไร่
จำนวนยูนิตทั้งหมด : 236  ยูนิต
จำนวนพนักงาน : จำนวนพนักงานทำความสะอาด  2 คน

ชื่อโครงการ : Meanburee Place (มีนบุรีเพลส)
เจ้าของโครงการ : บริษัท มีนบุรีเพลสคอนโดมิเนี่ยม
ที่ตั้งโครงการ : ถ.สีหบุรานุกิจ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร มีนบุรี , มีนบุรี , กรุงเทพมหานคร
ประเภทโครงการ :  2 อาคาร จำนวน 8 ชั้น
เนื้อที่โครงการ : – ไร่
จำนวนยูนิตทั้งหมด : 432 ยูนิต
จำนวนพนักงาน : จำนวนพนักงานทำความสะอาด   2

ชื่อโครงการ : ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 42 (The Address Sukhumvit 42)
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : ที่อยู่:ซอย บาร์โบส 1 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 พระโขนง , คลองเตย , กรุงเทพมหานคร
ประเภทโครงการ :  จำนวนชั้น: 8
จำนวนยูนิตทั้งหมด :  214 ยูนิต
พื้นที่โครงการ  :  2 ไร่
จำนวนพนักงาน : จำนวนพนักงานทำความสะอาด  2 คน

 

ชื่อโครงการ : เดอะคอนเนค 12 เอ
เจ้าของโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท
ที่ตั้งโครงการ : ซ.กิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทโครงการ : บ้านจัดสรร
จำนวนยูนิตทั้งหมด : 399 หลัง
พื้นที่โครงการ :  – ไร่
จำนวนพนักงาน : จำนวนพนักงานทำความสะอาด  1 คน

 

ชื่อโครงการ : The Link สุขุมวิท 64
เจ้าของโครงการ : บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอย สุขุมวิท ซอย 64 สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทโครงการ :  อาคารชุด
จำนวนยูนิตทั้งหมด : 122 ยูนิต
พื้นที่โครงการ : 387 ตารางวา
จำนวนพนักงาน : จำนวนพนักงานทำความสะอาด  1 คน

 

ชื่อโครงการ : Modiz Interchange Condo
เจ้าของโครงการ : AssetWise
ที่ตั้งโครงการ : 7/18 ถนน รามอินทรา อนุเสาวรีย์, บางเขน, กรุงเทพมหานคร
ประเภทโครงการ : อาคารชุด  
จำนวนยูนิตทั้งหมด : 217 ยูนิต
พื้นที่โครงการ :  1-1-55 ไร่
จำนวนพนักงาน : จำนวนพนักงานทำความสะอาด  2 คน

 

ชื่อโครงการ  : The Room สาทร-ตากสิน
เจ้าของโครงการ : Land & Houses, Plc.
ที่ตั้งโครงการ : 99 สาธร-ตากสิน , แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประเภทโครงการ  :  อาคารชุด
จำนวนยูนิตทั้งหมด : 268 ยูนิต
พื้นที่โครงการ : 2-1-4 ไร่
จำนวนพนักงาน : จำนวนพนักงานทำความสะอาด  5 คน

 

ขอบพระคุณที่ให้โอกาสเราเข้าเสนองานและเราหวังอย่างยิ่ง

ว่าจะได้ร่วมงานกับท่านต่อไป จากใจทีมงาน

“Service to Smile”

“บริการสู่รอยยิ้ม”

“SERVICE TO SMILE (บริการสู่รอยยิ้ม)

บริษัท โปร คลีน วัน แมเนจเม้นท์ จำกัด

Copyright © 2020 www.stsmg.co.th | Developed by : WebsiteGang