บริการของเรา

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด
STS MANAGEMENT GROUP CO..LTD
Z

ที่ปรึกษาบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

Z

จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

Z

บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

Z

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

สำนักงานกฎหมายธรรมาธิปไตย

Z

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

Z

จัดทำบัญชีอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

Z

ด้านวิศวกรรมอาคารและโครงการก่อสร้าง

Z

งานแม่บ้านและทำความสะอาด

บริษัท โปร คลีน วัน แมเนจเม้นท์ จำกัด (PC1)

Z

งานดูแลจัดทำสวน

Z

งานดูแลรักษาระบบสระว่ายน้ำทุกประเภท