สำนักงานกฏหมายธรรมาธิปไตย

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

ทนายอธิราช พุ่มน้อย

หัวหน้าสำนักงานกฎหมายธรรมาธิปไตย

                                                                                                      

 

ว่าความและดำเนินคดี

ด้านกฎหมายธุรกิจ

 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์วางระบบและร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท

ด้านอรรถคดี

  รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่างและให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล

การบังคับคดี

 การติดตามทวงถามเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ การสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้ หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและกฎหมาย เช่น การยึดและอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาดและรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ เป็นต้น

ด้านอื่นๆ  

  จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน – บริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขออนุญาตทำร้านอาคาร เป็นต้น

หนังสือรับรอง

ที่อยู่

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด

สำนักงานใหญ่ : 805/1 ชั้น 3 อาคารน้อมจิตต์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.10250

ที่อยู่จดทะเบียน : เลขที่ 222/131 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

สำนักงานเชียงใหม่ : 477/62 หมู่บ้านพฤษาวิลราชพฤกษ์ หมู่ 1 ตำบลแม่เหยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทร : (0) 96-896 2562

เบอร์โทร : (0) 2-064 1828

แฟกซ์ : (0) 2-064 1828

Facebook Page