รับบริหารนิติบุคคล รับบริหารคอนโด รับบริหารหมู่บ้านจัดสรร

รับบริหารนิติบุคคล บริหารนิติบุคคล รับบริหารคอนโด
ด้วยความภาคภูมิใจ ในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สำหรับการให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชนมาเป็นจำนวนมาก ทั้งอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อาคารสโมสรและหมู่บ้านจัดสรร

SERVICE
TO SUCCESS

การบริหารของเรา สู่ความสำเร็จของท่าน

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด

บริษัทฯได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มเพื่อนนักบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ กว่า 20 ปี

บริการของเรา

จดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
บริหารจัดการอาคาร
ชุดและหมู่บ้านจัดสรร
ที่ปรึกษาบริหารอาคาร
ชุดและหมู่บ้านจัดสรร
ที่ปรึกษากฎหมาย
และทนายความ

จดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

บริหารจัดการอาคาร
ชุดและหมู่บ้านจัดสรร
ที่ปรึกษาบริหารอาคาร
ชุดและหมู่บ้านจัดสรร
ที่ปรึกษากฎหมาย
และทนายความ
บริหาร
ความปลอดภัย
บริหารทรัพย์สิน
ส่วนกลาง
บริหาร
งบประมาณ
บริหาร
การเงิน
บริหาร
สิ่งแวดล้อม
บริหาร
คุณภาพชีวิต
บริหาร
ความปลอดภัย
บริหารทรัพย์สิน
ส่วนกลาง
บริหาร
งบประมาณ
บริหาร
การเงิน
บริหาร
สิ่งแวดล้อม
บริหาร
คุณภาพชีวิต

เหตุใดท่านควรเลือกเรา

R

บริหารงานโดยทีมปฏิบัติการที่มีประสบการณ์ ด้านการบริหารทรัพย์สินมากกว่า 20 ปี

R
มีโปรแกรมบริหารจัดการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
R
ให้บริการตรงต่อความต้องการ ภายใต้งบประมาณของท่าน
R
ให้บริการตามมาตรฐานการบริหารงาน
R
ให้บริการด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
R
มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้งานตามยุคตามสมัย
R
มีตัวแทนรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิด
R
มีการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน

ผลงานของเรา

ติดต่อเรา

stsgroup112018@gmail.com
เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป
stsgroup2018

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด

สำนักงานใหญ่ : 805/1 ชั้น 3 อาคารน้อมจิตต์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0)2-064 1828
แฟกซ์ +66 (0)2-064 1828
มือถือ +66 (0)83-885 6979

สำนักงานเชียงใหม่ : 477/62 หมู่บ้านพฤษาวิลราชพฤกษ์ หมู่ 1 ตำบลแม่เหยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ +66 (0)99-362 5663