🏢🏢ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 🏢🏢 ▶️▶️นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลลิล กรีนวิลล์ พระราม9-อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ

🏢🏢ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 🏢🏢 ▶️▶️นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลลิล กรีนวิลล์ พระราม9-อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลลิล กรีนวิลล์ พระราม9-อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ เมื่อวันอาทิตยที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านสมาชิก/ผู้พักอาศัย และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเข้ามาร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ครับ...
🏢🏢ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมครั้งที่ 1/2567 🏢🏢 ▶️▶️นิติบุคคลอาคารชุด จุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น

🏢🏢ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมครั้งที่ 1/2567 🏢🏢 ▶️▶️นิติบุคคลอาคารชุด จุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น

ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมครั้งที่ 1/2567 นิติบุคคลอาคารชุด วิจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านสมาชิก/ผู้พักอาศัย และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเข้ามาร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ครับ...
🏢🏢ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 🏢🏢 ▶️▶️นิติบุคคลอาคารชุด วิช ซิกเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม

🏢🏢ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 🏢🏢 ▶️▶️นิติบุคคลอาคารชุด วิช ซิกเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567  นิติบุคคลอาคารชุด วิช ซิกเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม เมื่อวันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านสมาชิก/ผู้พักอาศัย และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเข้ามาร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ครับ รับบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด...
🏢🏢ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 🏢🏢 ▶️▶️นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเน็กซ์ คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 44 (เรียกครั้งที่ 2)

🏢🏢ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 🏢🏢 ▶️▶️นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเน็กซ์ คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 44 (เรียกครั้งที่ 2)

🏢🏢ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 🏢🏢 ▶️▶️นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเน็กซ์ คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 44 (เรียกครั้งที่ 2) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านสมาชิก/ผู้พักอาศัย และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเข้ามาร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ครับ...
🎞️🎞️ภาพบรรยากาศงานทำบุญ🎞️🎞️

🎞️🎞️ภาพบรรยากาศงานทำบุญ🎞️🎞️

หน่วยงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อินดี้ บางนา กม.7 ช่วงเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านสมาชิก/ผู้พักอาศัย และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเข้ามาร่วมงานทำบุญในวันนี้ รับบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรฯ...