เรื่อง ภาษีธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลฯ

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (อยู่ระหว่างซอยพัฒนาการ 37และ39)