ในวันที่13 มกราคม 2567 🎉🎉 หน่วยงาน มัณฑนา บางนา🎉🎉

🌈🌈👦 สุขสันต์วันเด็ก 2567 👧🌈🌈

“วันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มกราคม

🎊คำขวัญวันเด็กประจำปี 2567🎊
“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻