♥️โครงการรวยเพื่อน รวยน้ำใจ รักและห่วงใย ปี 67 แข่งขันฟุตบอล การกุศลมอบเงินรายได้ให้กับโรงเรียน 3 จังหวัดได้แก่
1.จังหวัดชัยภูมิ
2.จังหวัดสุรินทร์
3.จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อนำไปใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
รับบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรฯ และยินดีรับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย