🏘️ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 15 เกตส์ 🙏ขอบคุณท่านคณะกรรมการนิติบุคคลฯ
❤️มอบความไว้วางใจให้เรา❤️
รับบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรฯ และยินดีรับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย,งานแม่บ้านทำความสะอาด