🔆🔆หน่วยงาน มัณฑนา บางนา🔆🔆
💕กิจกรรม Mantana Health Day 💕
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
การกิจกรรมในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย
▶️09.00 ฝึกสอนการใช้อุปกรณ์ AED และหลักปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ
▶️10.30 บรรยายการบริหารร่างกายจากออฟฟิสซินโดรมโดยนักกายภาพบำบัด
▶️11.30 บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
▶️12.00 รับประทานอาหารร่วมกัน
🙏🏻🙏🏻ขอขอบคุณท่านสมาชิก/ผู้พักอาศัย และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ🙏🏻🙏🏻