News / Announcement

STS MANAGEMENT GROUP CO..LTD
Announcement
1 2 3 12
Multimedia

นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่อะไรบ้าง?

สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในอาคารชุด

ค่าส่วนกลางไม่จ่ายก็ได้หรือ?

เปิดตัวบริษัทฯ

บริษัท STS Management Group จัดสัมนาพนักงาน EP.01
บริษัท STS Management Group จัดสัมนาพนักงาน EP.02
บริษัท STS Management Group จัดสัมนาพนักงาน EP.03
บริษัท STS Management Group จัดสัมนาพนักงาน EP.04

ปล่อยห้องเช่ารายวันในคอนโดทำได้หรือไม่?
วันนี้เรามีคำตอบที่นี่

เคดิต.บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

บรรยากาศการ​ร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุ
เมื่อวัน พุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด
บุญกุศลครั้งนี้ขอมอบให้แก่ทุกคนทุกท่าน สาธุครับ

“SERVICE TO SUCCESS”

STS Management group Co., Ltd.