ติดต่อเรา

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด
STS MANAGEMENT GROUP CO..LTD

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด
และบริษัทในเครือ

สำนักงานใหญ่ : 805/1 ชั้น 3 อาคารน้อมจิตต์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.10250

ที่อยู่จดทะเบียน : เลขที่ 222/131 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

สำนักงานเชียงใหม่ : 477/62 หมู่บ้านพฤษาวิลราชพฤกษ์ หมู่ 1 ตำบลแม่เหยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

+66 (0) 83-885 6979

+66 (0) 2-064 1828

+66 (0) 2-064 1828

stsgroup112018@gmail.com

สมัครงานกับเรา

2 + 13 =

“SERVICE TO SUCCESS (การบริการสู่ความสำเร็จ)”

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด