ขอเชิญพี่น้อง STS ร่วมงานทำบุญครบรอบ 2 แห่งการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้นิมนต์พระคุณเจ้าจาก

วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง

๔๓๖ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๒ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  เพื่อความเป็นสิริมงคล